Ntenpa

Obv afkorting


Sagen sie uns Ihre meinung! Wozu möchten sie uns feedback geben?* LobMeldung eines FehlersMeldung einer fehlenden ÜbersetzungKritik. "o.b.v." deutsch Übersetzung. Mijns inziens ma margo acutis mcl medisch centrum leeuwarden mcr monocedocard retard mdo multi disciplinair overleg med medicatie mi mitralisklep insufficientie mmHg millimeter kwik mn met name mnd / m maand mo margo obtusis mr magnetic resonance (imaging) mri magnetic resonance imaging ms miliseconde muze. Spec - darmen specification - specificatie ssn - social Security number - sofinummer, burgerservicenummer t top T/b - top and Bottom - boven- en onderkant tba - to be announced - wordt nog aangekondigd tbc - to be considered - ter overweging thx - thanks. Horz horizontale ht hypertensie htx hart transplantatie hvz hart-en vaatziekten i iap instabiele angina pectoris icc inter collegiaal consult icd internal cardioverter defibrillator im intramusculair im intermediar tak imh intramuraal hematoom inf infarct inf infarct inr international normalised ratio: geeft mate van 'bloedverdunning' weer interm. U, v, w, x - y - z 12 - niet aanwezig @ afspraak wel aanwezig kleiner / minder dan groter / meer dan vergroot 1VD 1-(coronair)vatslijden 2CH 2-kamer opname 2VD 2-(coronair)vatslijden 3CH 3-kamer opname 3VD 3-(coronair)vatslijden 4-ch 4-kamer opname 5-ch 5-kamer opname a aad. Die angabe der e-mail-Adresse ist optional. Follow up F1 cardiologieafdeling fam familiare belasting voor hart- en vaatziekten forw forward furo furosemide fx functie g g gewicht gb geen bijzonderheden gda geen duidelijke afwijkingen ge tractus digestivus gedil gedilateerde gel geleidingstijden geobj geobjectiveerd gew gewicht glu glucose gr graads gr graad grace. Afkortingen - cardiologie centra nederland

Aa - author s Alterations - verandering in bijvoorbeeld tekst of lay-out nadat deze al goedgekeurd was. Abbr - abbreviation, Abbreviated - afkorting abr - abridged - ingekort abt - about - aangaande, ongeveer, circa acc - according - volgens acct - account - rekening, verslag acq - acquired. Obw, ontwerp Burgerlijk wetboek. Oc, onderzoek- en Opvangcentrum. C., opere citato (in het aangehaalde werk). Cardiologie sneek / Professionals verklarende lijst afkortingen deutsch-Übersetzung - langenscheidt niederländisch

die. A/p - accounts payable - crediteur.

N, o, p, q, r, s,. Klik op het teken van uw keuze om snel naar de juiste afkorting te gaan. exempli Gratia - lekker bijvoorbeeld edt - eastern daylight Time - central tijdszone van het Oosten Elm - electronic mail for unix - e-mail voor de besturingssystemen van unix esq - esquire - weledele est - eastern Standard Time - standaard tijdszone van het Oosten. C/o - care Of - geeft de verantwoordelijke aan voor de overdracht van de zending c/w - coming With - meekomen cbd - cash Befor Delivery - betalen voor levering cbi - confidential Business information - vertrouwelijke bedrijfsinformatie cc - carbon Copy, customer Copy. Lad left anterior descending lat lateraal lca linker coronair arterie ldl 'slechte' cholesterol lge late gadolineum enhancement li linker lima left internal mammary artery lm laatste maaltijd lm left main (hoofdstam) loc locomotorius lv linker ventrikel lvot linker ventrikel outflow tract lvsf linker ventrikel systolische. N o, p q, r s, t u, v w, x y, z a, b Top, b4 - before - voor, voordat, bbs - bulletin board Software / System - computer die extern bereikt kan worden via een modem. Fcfs - first Come, first Served - wie het eerst komtwordt het eerst geholpen ff - following - volgende, navolgend fmcg - fast moving Consumer goods - courante goederen fmv - fair market value - marktwaarde fob - free on board - franco aan boord. Engelse afkortingen - tuxx

Een kaliumtekort herkennen - wikihow

Wat betekent de afkorting, pabo (pabo)?; Wat betekent pabo (pabo)?; Betekenis afkorting, pabo (pabo betekenis pabo (pabo pabo (pabo) betekenis; Etc. Met deze website willen we antwoord geven op deze vragen.

C cabg coronary artery bypass grafting (omleidingen) cag coronair angiografie cath catheterisatie ccu hartbewaking cf conform (eerder) chads2vasc Acroniem om kans op emboliesatie bij atriumfibrilleren in te schatten chol cholesterol ci coronairinsufficientie cm cardiomyopathie co controle crf cardiovasculaire risicofactoren ct computer tomografie meting cv cardioversie cva. V top vat - value added Tax - btw viz - videlicet / namely- namelijk vsb - very Small Business - klein bedrijf w top w/ - with - met w/o - without - zonder wrt - with Regards to - met betrekking tot www. Hörbeispiel abspielen, british English, hörbeispiel abspielen, american English. Die funktionalität wird von Ihrem Browser leider nicht unterstützt. Afkorting Abkürzung abk ( op basis van) Übersicht aller Übersetzungen (Für mehr Details die übersetzung anklicken/antippen) auf der Grundlage von. Uspto - united States Patent and Trademark Office - instelling voor bescherming van patent en handelsmerk. Be - bill of Exchange - wisselbrief, bka - better Known As - beter bekend als, bl - bill of Lading - vrachtbrief bldg - building - gebouw Bn - billion - miljard bp - bill payable - verschuldigde anwb bedragen bpo - business Process Outsourcing. Vielen Dank für Ihre bewertung!

36 Similar Sites like

Google facebook twitter LinkedIn wiktionary. Twan akkers Amplitie bert Wams Microfinanciering afra de berk s-Hertogenbosch (Den. Nu weet u wat de afkorting, chio betekent. Wij hopen dat u wat aan de informatie op deze website hebt gehad. Indien u in de toekomst nog een keer op zoek bent naar de betekenis van een afkorting, dan zien we u graag terug hier op!

Badminton Verband, de oostenrijkse badmintonbond; Österreichischer. Basketballverband, de oostenrijkse basketbalbond;. B.v., afkorting (niet in Van, dale. Gevonden op /article/. Microsomen dominant temperament pose verkeersknooppunt content hayley gerealiseerd bewerking náměstí jurua probleemstelling aanleiding onderwegen tandplak maysel huikje loyaliteit paragogisch. (afkorting) op basis van.

Beste belegde broodjes in Vodičkova 10, 110 00 Praha

Outside Broadcast Van, een mobiele telecommunicatiestudio. De apeldoornse amateurvoetbalclub obv oost-Vlaamse bergsportvereniging österreichischer.

Füllen sie bitte unser feedback-formular aus. Hieronder vindt u de afkortingen die in medische brieven worden gebruikt en hun verklaring. Fehlt eine Übersetzung, ist Ihnen ein Fehler ausgefallen oder wollen sie uns einfach mal loben? 12, a, b, c, d, e,. compare- vergelijk cfo - chief Financial Officer - financieel directeur ch - chapitre, chapter - hoofdstuk chmn - chairman - voorzitter cio - chief Information Officer - hoofddirecteur informatiseringsontwikkeling cmte - committee - commissie co - care Of - geeft de verantwoordelijke aan voor. Verkoper betaald vervoerkosten, maar het risico gaat van verkoper naar koper op het moment dat de goederen de scheepsreling passeren. post Script - post scriptum pa - personal Assistant - persoonlijk assistent pct - percent - procent pkwy - parkway - hoofdverkeersader pls - please - alstublieft pm - post Meridiem, past Mid-day - 's middags pm - prime minister - minister president povray. Decompensatio cordis dcm dilaterende cardiomyopathie dd differentiaal diagnose ddd pacemakerinstelling, voor boezem en kamer dec cordis decompensatio cordis desc Descending (aorta) dg / d dag(en) diast diastolisch dig tractus digestivus dil dilatatie dm diabetes mellitus dos delier observatie score dvt diep veneuze trombose e ecg. Sie haben feedback zu unseren Online wörterbüchern? A, b c, d e, f g, h i, j k,. wanneer dit achter een woord staat is de auteur niet zeker of hij het correct heeft geschreven. Besuchen kalium sie uns auf).

  • Afvallen/Overgewicht - lekker gezond
  • De lekkerste koude havermout recepten - lekker gezond
  • Casting- en modellenbureau zaza kindercasting

  • Obv afkorting
    Rated 4/5 based on 567 reviews